We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Русенски университет "Ангел Кънчев"

Русенски университет "Ангел Кънчев"

ул. "Студентска" №8, Ruse, 7017, Bulgaria

Get Directions

+359 82 888 465

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 20:00 SA 08:00 – 20:00
TU 08:00 – 20:00 SU closed
WE 08:00 – 20:00
TH 08:00 – 20:00
FR 08:00 – 20:00
About Официалната страница на Русенски университет във Facebook.
Русенски университет "Ангел Кънчев" cover
Mission Мисията на Университета се основава на натрупания опит в дълголетното му съществуване, който му е отредил важно място в семейството на висшите училища в България. Основанията за това са:
- стремежът към високо качество на обучението и изследванията;
- постиженията при развитието на теоретичните знания и приложението им;
- непрекъснатото усъвършенстване и развитие, като се използват личният, националният и международният опит;
- стремежът за поддържане на тесен контакт с други висши училища и за приобщаване към международните образователни и научни структури;
- традиционните връзки на Университета с културно- просветни, художествено-творчески и други институции в гр. Русе и страната.
Description Русенският университет "Ангел Кънчев" е автономно държавно висше училище. Той е преобразуван с решение на Народното събрание от 21 юли 1995 г. и е приемник на висшето техническо училище, създадено в Русе на 12.11.1945 г.
Founded 1945
  • ул. "Студентска" №8, Ruse, 7017, Bulgaria
  • Get Directions

Similar places nearby