We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Сдружение'' Българска Федерация за защита на животните - Всички сме равни"

Сдружение'' Българска Федерация за защита на животните - Всички сме равни"

жк "Младост 3" бл.321 вх.Г ет.1 ап.104, Sofia, 1712, Bulgaria

Get Directions

0886611275

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Помощ и защита на животните; Разяснителна и образователна дейност в помощ на животните; Контрол за спазването на законите и наредбите
Сдружение'' Българска Федерация за защита на животните - Всички сме равни" cover
Mission Те /животните/ са били тук много преди нас. И ние не сме нищо друго, освен техни гости. Дошли сме и сме завладели териториите им. Не спираме да унищожаваме техните домове. Те са били толерантни. Безброй пъти ни е било прощавано. Ние сме били техни похитители, техни убийци, но въпреки това, те ни приемат като техни стопани. Ние сме единственият вид, който напада, замърсява и унищожава просто от амбиция да изтребва, да живее по-добре. Светът е ваш. Той е наш. Той е за всички нас. ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ!!!!.....
Description Сдружение Българска федерация за защита на животните "Всички сме равни" е организация сформирана изцяло от доброволци - обединени от една обща цел, грижа за животните.
Нашата дейност се изразява в
Координация и обединяване на действията на природозащитни организации от цялата страна за постигане на по-качествена защита на животните в България;
Подобряване законите за защита на животните с цел по-адекватна на съвременните виждания защита на животните;
Осигуряване на пряка и законова защита на животните в България;
Разясняване правилата и наредбите за отглеждане на животни, правата им и правилното отношение към тях сред населението;
Повишаване на образователната култура на населението в областта на физиологията и психологията на животните;

Основните ни цели са свързани с
организиране на координационни форуми между организациите за зоозащита от цялата страна с цел осигуряване на повече и по-качествени начини, методи и средства за защита на животните;
Предлагане законови промени пред законодателните органи и организиране на мероприятия (срещи, семинари, конференции, демонстрации), подпомагщи прокарването им;
Организиране на образователни и разяснителни кампании в училищата, медиите и сред обществото;
Оказване съдействие и помощ на съответните държавни и общински органи в дейността им по решаване проблемите с бездомните животни;
Разработване и реализация на проекти и кампании за подпомагане(изхранване, лекуване, осигуряване подслон) на бедстващи и бездомни животни;
Участие в международни форуми за защита на животните
Организацията се издържа основно от дарения.Ако искате да ни подпомогнете, можете да приведете желана от вас сума по сметката ни в Общинска банка:

БФЗЖ ”Всички сме равни”
IBAN: BG58SOMB91301060520101 BIC:SOMBBGSF
„Общинска банка” АД, ФЦ Младост
  • жк "Младост 3" бл.321 вх.Г ет.1 ап.104, Sofia, 1712, Bulgaria
  • Get Directions

Similar places nearby