We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Семеен център за недоносени деца "Малки чудеса"

Семеен център за недоносени деца "Малки чудеса"

бул. Патриарх Евтимий 66, Sofia, 1303, Bulgaria

Get Directions

0887 545 446

Work hours Add information
Семеен център за недоносени деца "Малки чудеса" cover
Description Семеен център „Малки чудеса”
Семейният център за недоносени деца и техните родители е сбъднатата мечта на екипът на фондация "Нашите недоносени деца" и най-амбициозният ни проект до момента. С него ние искаме да задълбочим подкрепата, която предоставяме, и да разширим спектъра на услугите в помощ на семействата.

Семейният център е модерно оборудван и разполага с три помещения, в които се провеждат консултации със специалисти в областта на ранното детско развитие – психолози, логопеди, специалисти по ранна детска интервенция и двигателно развитие, музикотерапевт, консултанти по кърмене. Родителите и децата имат възможност да посещават психотерапевтични групи. Редовно се провеждат и различни други групови занимания: арт-ателиета, групи за игра, музикални занимания, лекции на теми, засягащи отглеждането на недоносените деца, училище за родители.

Услугите и специалистите на семейния център подкрепят родителите в проследяването, превенцията, ранното откриване и ранната интервенция при състояния, характерни за недоносените деца, като: затруднения в говорното и двигателното развитие и координацията, нарушена памет и възможност за концентрация, дислексия, диспраксия, дискалкулия, емоционални и психологически проблеми. Всички те могат да бъдат предотвратени или влиянието им върху детето да бъде драстично редуцирано, ако бъдат своевременно открити и адресирани.

Целта ни е да създадем общност и пространство, в които и родителите, и децата да се чувстват защитени, а техните специфични потребности и страхове да бъдат посрещнати с разбиране.
  • бул. Патриарх Евтимий 66, Sofia, 1303, Bulgaria
  • Get Directions