We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Трениране на успешни родители - София

Трениране на успешни родители - София

Bulevard Aleksandar Stamboliyski 186, 12-1, Sofia, 1309, Bulgaria

Get Directions

0889 866 798

Categories
Work hours Add information
About Научете се да водете градивен диалог с вашето дете като посетите група за Трениране на успешни родители с детски психолог Мина Касабова.
Трениране на успешни родители - София cover
Mission Да помогнем на родителите да постигнат диалог с децата си за едно по-успешно и щастливо семейство и общество.
Description Групови обучения на родители по международно признатата програма на американския психолог д-р Томас Гордън (1918-2002) "Трениране на Успешни Родители" (Т.У.Р. / P.E.T. - Parent Effectiveness Training).

През 2006-a програмата е осъвременена с нов контекст и материали, ориентирани към текущите проблеми и грижи на родителите от съвременното общество.

В групите за Трениране на успешни родители (Т.У.Р.), ние предлагаме подробен план за следване на златното правило „Отнасяй се с другите така, както искаш те да се отнасят с теб”. Именно това е кредото на др. Гордън за взаимоотношенията.

В основата на нашата философия да бъдеш родител е убеждението, че децата не са лоши, палави или проблемни, а просто поведението им е начин да задоволят нуждите си в определен период от възрастта им. Те имат правото да посрещнат своите нужди, както и родителите. Именно при този сблъсък, взаимоотношенията се влошават и се пораждат конфликти.

Част от родителите изискват послушание и подчинение от децата си. Други пък желаят да ги предпазят от болка и неприятности, а когато детето се разстрои, родителят се предава и му позволява да прави каквото си иска, без никаква насока. И в двата случая при една от двете страни има победени, които остават с чувство на негодувание. Този постоянен цикъл на борба за власт, придружен от негативните чувства на обида и често на гняв, започва бавно да разрушава връзката между родители и деца.

Нашата мисия като инструктури по Т.У.Р. е да запазим и развием тази връзка. И най-вече като научим родителите да го постигат сами.

За щастие ТУР отваря съзнанието и към други варианти. Учи ни:
- да изграждаме методология за решаване на проблемите вкъщи
- да създаваме семейни правила
- да развием уменията си за безусловно изразяване на одобрение
- да повишим възможностите си за устна конфронтация
- да изградим умения за внимателно и активно слушане
- да можем да откриваме и разбираме чувствата на другия
- да усвоим методи за промяна на средата вкъщи
- да разбираме и най-
Founded 1/1/2017
  • Bulevard Aleksandar Stamboliyski 186, 12-1, Sofia, 1309, Bulgaria
  • Get Directions

Similar places nearby