We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Увс Бизнес инкубатор төв

Увс Бизнес инкубатор төв

Улаангом политехник коллежийн 211, 213 тоот, Ulaangom, Mongolia

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Бичил бизнес эрхлэгчдийн чадавхийг хөгжүүлэн, үйлдвэрлэл үйлчилгээг нь дэмжих.
Увс Бизнес инкубатор төв cover
Description Анх жижиг бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий сургалт, бизнес инкубаторын үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудыг сонгоход Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банкны хооронд байгуулсан “Нийгмийн хамгааллын салбарын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн баримт бичгийг үндэслэн Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд /Ши.Батбаяр/, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд /А.Цанжид/ -ын 2004 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн 38/72 тоот хамтарсан тушаал гарч Бизнес инкубацийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудыг баталсан билээ.
Энэхүү тушаалаар Бизнес инкубаторын үйлчилгээ болон аж ахуй эрхлэх сургалт зохион байгуулах зориулалтын байр тусгайлан гаргах, сургагч багш нарыг бэлтгэх зэрэг ажлыг нөөц бололцоондоо тулгуурлан хийж, Нийгмийн хамгааллын салбарын хөгжлийн хөтөлбөр төслийн хөрөнгө оруулалтаар бий болгосон тоног төхөөрөмж, байр, бэлтгэсэн боловсон хүчний нөөц чадавхийг хамтран ашиглах, гэрээ байгуулж ажиллахыг холбогдох Хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны дарга, МСҮТ-ийн захирал нарт, БИ-ын үйлчилгээг шинээр бий болгохтой холбогдсон хөрөнгө оруулалтын зардлыг “НХСХХ” төслийн бодлогын зээлээс гаргахыг “НХСХХ”-ийн төслийн захирал С.Чинзоригт, үйл ажиллагааны зардлын зохих хэсгийг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас санхүүжүүлэх асуудлыг Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөгөөнөөр шийдвэрлүүлэх, цаашид үйл ажиллагааг нь боловсронгуй болгож, эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр асуудал боловсруулахыг Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар /Д.Жанцан/ -т тус тус даалгаж, энэ тушаалын хэрэгжилтийг хангаж, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг НХХЯ-ны Хөдөлмөрийн газар /Н.Аюуш/, БСШУЯ-ны Бага, дунд боловсролын бодлого зохицуулалтын газар /Г.Батболд/-т үүрэг болгож байжээ.
2005 онд БИ-ийн үйлчилгээг зохион байгуулах байгууллагууд сонгоход дараах аймгууд сонгогджээ. Үүнд:
1. Налайх дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн алба
2. Дорнод аймаг дахь шаталсан сургалттай техник технологийн сургууль
3. Дархан-Уул аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв
4. Увс аймаг дахь Улаангом коллеж
5. Өвөрхангай аймаг дахь Технологийн с
Awards 2011 онд Улсын Шилдэг Бизнес инкубатор төв
Founded 2005 оны 03-р сарын 24-нд нээлтээ хийсэн
  • Улаангом политехник коллежийн 211, 213 тоот, Ulaangom, Mongolia
  • Get Directions