We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Успешните хора

Успешните хора

ул. "Иван Вазов" 18, Ruse, 7000, Bulgaria

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Успешните хора cover
Mission 1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
Description BG 051РО001 – 4.2.05
«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

Училище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
(У С П Е Х )
Founded 10/17/2012

Similar places nearby