We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Филиал Шумен към МУ-Варна

Филиал Шумен към МУ-Варна

ул. „Васил Априлов" №63, Shumen, 9700, Bulgaria

Get Directions

0882 450008

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:30 – 17:00 SA closed
TU 08:30 – 17:00 SU closed
WE 08:30 – 17:00
TH 08:30 – 17:00
FR 08:30 – 17:00
Филиал Шумен към МУ-Варна cover
Description С решение на Народното събрание от 21.07.2015 г. в структурата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна се разкри Филиал в град Шумен. Тук се осъществява обучение на студенти по специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка".
Обучението е редовно и се провежда за период от 4 години. Завършилите Филиал Шумен придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър".
Founded 07/21/2015
  • ул. „Васил Априлов" №63, Shumen, 9700, Bulgaria
  • Get Directions

Similar places nearby