We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Фондация Смарт

Фондация Смарт

ул. Смолянска 24-28, Sofia, 1612, Bulgaria

Get Directions

+35928513888

Work hours Add information
About Ние сме тук, за да подпомагаме възстановяването на пълноценното общуване между хората и със света около нас.
Фондация Смарт cover
Mission Мисията на Фондация СМАРТ е чрез всяка дейност и инициатива да се подпомага възстановяването на пълноценното общуване между хората. Защото именно то отключва личната удовлетвореност и усещането за истинска принадлежност, развива способността да усещаш по-добре самия себе си и околния свят, обогатява емоционалния живот, носи наслада, щастие и хармония.
Description Основната ни цел е да подпомагаме хора от различни общности да подобряват качеството си на живот като развиват и усъвършенстват своите социални и „меки“ умения, по този начин подобрявайки общуването си с хората около тях – в семейството, приятелския кръг, на работното място и др., и със заобикалящия ги свят като цяло. Личната удовлетвореност, успешната реализация и социалното утвърждаване са предпоставки за емоционалното и психичното здраве, а оттам за формирането на здраво и активно общество.
Целевата ни група е сравнително обширна, обхващаща всички хора на възраст от 6 до 65 години, които не са ползватели на други специализирани програми, насочени към малцинства и хора в неравностойно положение, деца, младежи и възрастни в риск и т.н. Към момента усилията ни са насочени към разработване и реализиране на проекти, програми и модели на неформално образование, насочени към млади хора, които целят личностно израстване, подобряване на взаимоотношенията и комуникацията им, кариерното им развитие и условията на живот, като по този начин повишим общото им благосъстояние.
Припознали сме доброволчеството като основен подход и начин на работа за постигане на добри резултати по поставените цели. В рамките на 2014-2015 г. в стратегията ни за развитие е заложено да продължим да отделяме специално внимание и усилия за изработване на доброволчески програми за насърчаване подкрепата и взаимопомощта в общността.
Founded Христина Богданова-Ангелова
Categories
  • ул. Смолянска 24-28, Sofia, 1612, Bulgaria
  • Get Directions

Similar places nearby