We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
בית הספר לאתגרי העתיד - חריש

בית הספר לאתגרי העתיד - חריש

רח הגפן 72, Harish, Israel

Get Directions

0543342632

Add link to website

Categories
Work hours Add information
בית הספר לאתגרי העתיד - חריש cover
Description בשנה הבאה תקום בחריש חטיבת ביניים צומחת בעלת פדגוגיה חדשנית - בית הספר לאתגרי העתיד!
בעידן שבו אנו מתעוררים כל בוקר לשינוי – טכנולוגי, חברתי, פוליטי – יידרש דור העתיד לא רק להסתגל לעולם שסובב אותו, אלא גם לקחת חלק פעיל בשינוי העולם הזה. מכאן גם נולד שילוב פדגוגי ייחודי המאפיין את בית הספר: מצד אחד, חדשנות ושיטות למידה מתקדמות, ובמקביל, יצירת חברת נעורים, ברוח עקרונות החינוך הבלתי-פורמלי, הנותנת מענה מקיף לצרכי גיל ההתבגרות (בית ספר 24/7).

Similar places nearby