We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
בית יד לבנים חיפה

בית יד לבנים חיפה

רח' הירקון 48, Haifa, Israel

Get Directions

04-8254386

Add link to website

Categories
Work hours Add information
בית יד לבנים חיפה cover
Description בית יד לבנים פועל משנת 1990 בשכונת אחוזה, ומשמש מרכז להנצחה ומורשת הגבורה של כל בני חיפה שנפלו במערכות ישראל.
בראש יעדיו של הבית – להוות יד זיכרון חיה לנופלים באמצעות תכנית חינוכית-ערכית לתלמידים ומבוגרים, בכל התחומים הנוגעים למורשת גבורה, תרבות ואמנות.
בראשות הבית מכהנת הנהלה ציבורית נבחרת, המורכבת מאישי ציבור ונציגי ארגון "יד לבנים" – ההורים השכולים.
בית יד לבנים פועל, במקביל, כבית תרבות עירוני, ומשרת את תושבי שכונת אחוזה ותושבי העיר בכלל, וכולל: אולם הנצחה, אודיטוריום בן 100 מקומות, ספרייה עירונית (עיון והשאלה), חדרי חוגים וגלריה לתערוכות.
ארגון "יד לבנים" - המשרדים והמרכז של ארגון יד לבנים בחיפה שוכנים בבית יד לבנים, מעניקים סעד ועזרה, מאגדים את משפחת השכול, ומפיקים אירועים מיוחדים, כגון: "חנוכה למשפחות השכולות", חוברת "יזכור" שנתית, טיולים, הרצאות ומועדון חברתי בשעות הבוקר.
הרשמה לפעילויות - ימים א,ב,ג: 09:00 – 12:00 / ימים ב,ד: 16:00-19:00

אולם הזיכרון ובו – נר תמיד, שמות נופלים ועמדות הנצחה ממוחשבות, ובהן מידע על הנופלים בני חיפה וקריית חיים, חללי חיל הים וחללי הפנימייה הצבאית, וכן – מידע על מקבלי העיטורים למיניהם, מידע על מצבות ואנדרטאות בחיפה וסביבתה וסיפור המערכה לשחרור חיפה. עמדות ההנצחה עומדות לרשות המשפחות השכולות ולרשות הקהל הרחב, המבקש לדלות מידע הנוגע להיסטוריה הצבאית של חיפה.

פרויקט מורשת הגבורה לתלמידים ע"ש פנחס טל ז"ל–יו"ר ארגון יד לבנים-בבית יד לבנים פועל מרכז חינוכי-לימודי-ערכי, המבקש להעביר לתלמידים, כיתות ו'-ט' את מורשת הגבורה בתש"ח – בחיפה, ירושלים והגליל, תוך מיקוד והעמקה מעבר לנלמד בבתי הספר. אחת לשנה, בסמוך לערב פסח, מתקיים יום מסע בעקבות הלוחמים על שחרור חיפה.

ספרייה – ספרייה חדישה וממוחשבת – לעיון ולהשאלה, ובה פינה ייחודית לספרות מורשת קרב וסיפורי זיכרון על הנופלים. נעשית פעילות ייחודית לעידוד הקריאה אצל ילדים, באמצעות שעות-סיפור והצגות.

גלריה – אכסניה לתערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות-נושאיות מתחומי האמנויות הפלסטיות השונות, המתחלפות אחת לחודש. הבית מייחד מקום לתערוכת עבודות של תלמידים בנושא הנצחת זכר הבנים, המתקיימת בחודש בו חל יום הזיכרון.
חבורת הזמר מנעד – בניצוחה של:עירית רימון-ניידורף. פועלת כבר 19 שנים ומשכנה הקבוע הוא בית

Similar places nearby