We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
המדרשה הלאומית

המדרשה הלאומית

שרייבום יעקב 26, Jerusalem, 9103501, Israel

Get Directions

025086002

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 17:00 SA closed
TU 08:00 – 17:00 SU 08:00 – 17:00
WE 08:00 – 17:00
TH 08:00 – 17:00
FR closed
About המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול - כאן מעצבים את עתיד המדינה.
המדרשה הלאומית cover
Mission דוח ועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה:
http://www.csc.gov.il/databases/articlesandpublications/documents/reformreport2013.pdf

המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול -מסמך הקמה לעיון הציבור והתייחסותו:
http://www.csc.gov.il/Tenders/TendersServices/Documents/LeadershipAcademyDoc.pdf

תנאי שימוש בדף הפייסבוק:
https://www.facebook.com/Civil.service.Israel/app/190435500990432/
Description המחאה החברתית בשנת 2011 הצביעה על ניכור שחש הציבור ביחס למוסדות השלטון. בעקבות המחאה ובהמלצת ועדת טרכטנברג , הוחלט על הקמת המטה ליישום הרפורמה בנציבות שירות המדינה אשר ירכז מחדש את עולם ההון האנושי בישראל.
משנת 2013 הוטמעה הרפורמה במעל 60 משרדי ממשלה, 37 יחידות סמך ומעל 40,000 עובדים בשירות המדינה.

במסגרת החלטת הממשלה בנושא הרפורמה (החלטת ממשלה 481), הוגדר כי תוקם המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול שתעסוק בהכשרת הסגל הניהולי הבכיר בשירות הציבורי ובהכנתו לאתגרים הרבים שטומנים בחובם ההווה והעתיד.
המדרשה הלאומית הינה אבן מרכזית ביישום הרפורמה וחיזוק שכבת ההנהגה בשירות המדינה מתוך הבנה שקבוצה זו אחראית על טיב השירות שמקבל האזרח.
לפיכך ייעוד המדרשה הלאומית הינה להוות זרוע ביצועית של נציב שירות המדינה, האמונה על העצמה ופיתוח יכולות עתודות וסגל הניהול הבכיר של שירות המדינה בישראל.
על מנת להתמודד עם מורכבות האתגרים עמם מתמודדים מנהלים בכירים בשירות המדינה יש להכיר לעומק את הסוגיות הכלכליות והחברתיות במציאות הישראלית ולקבל כלים מעשיים שיסייעו להוביל שינויים בסביבה מורכבת.
חזון המדרשה הינו להיות בית לסגל הבכיר ובכך להוות מרחב למידה ויזמות מוביל לפיתוח מנהיגים ומנהיגות ציבורית המחויבת לצרכי הציבור, שותפה ליצירת עתיד ולעיצוב תרבות בישראל, כחברת מופת משגשגת והוגנת.


"ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה"
פרקי אבות
Founded 2016
  • שרייבום יעקב 26, Jerusalem, 9103501, Israel
  • Get Directions

Similar places nearby