We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
הפינה שלנו בהודו

הפינה שלנו בהודו

Inside Blue Star Guesthouse, Kasol, 17505, India

Get Directions

9882626567

Categories
Work hours Add information
About מקום לתרמילאים בהודו להיות בו, לקבל מידע, להתייעץ, לקבל תמיכה ועזרה למי שצריך או רוצה.
הפינה שלנו בהודו cover
Mission לספק מקום בטוח ונעים לתרמילאים בכל המצבים השונים.
לספק מידע אמין, נכון ורלוונטי לתרמילאים.
להיות מקום בו תרמילאים יכולים להתייעץ בכל הקשור לטיול
Description "זה הטיול שלך. תעוף על זה!" כמה פעמים ביום אומרים את זה כאן בהודו?
חלק עפים יותר גבוה מאחרים. חלק עפים יותר רחוק. יש אלו שהטבע והיופי זה הדלק שלהם ואחרים שמשתמשים בדלקים שונים. חלק עפים במסלול בטוח ואחרים עושים פעלולים רבים באוויר. הרוב המכריע נוחתים בשלום ועם סיפורים מעניינים לספר. חלק חוזרים בשלום אבל עם סיפורים מפחידים ואף פגיעות בנפש. וכל שנה יש גם אלו שמתרסקים.
יש לנו מקום יפה ונעים עם צוות שמבין את הראש וישמח לקבל כל אחד איפה שהוא בטיסה שלו. אנחנו לא שופטים ולא מתיימרים לדעת מה נכון לאחר, אבל אנחנו אוהבים לשמוח בזמנים הטובים, מוכנים לתמוך בזמנים הקשים ומסוגלים להכיל גם את המשברים, כולל הפסיכודליים.

Similar places nearby