We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
חדרים- בית מורשה בריאלי

חדרים- בית מורשה בריאלי

קריית ספר 25, Haifa, Israel

Get Directions

077-456-0172

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About "חדרים- בית מורשה בריאלי": מרכז לתרבות, שיח ויצירה יהודית וישראלית. המרכז הנו שיתוף פעולה בין עמותת היכל אליהו, בית מורשה וביה"ס הריאלי.
Description "חדרים- בית מורשה בריאלי": מרכז לשיח, תרבות ויצירה יהודית וישראלית. המרכז מהווה מוקד ליזמות, לימוד ועשייה בתחומים אלה תוך דגש על פתיחות, יצירתיות, העמקה ומפגש פורה וחם בין אוכלוסיות מגוונות. המרכז מבקש לקדם חברה ה"מרגישה בבית" בתרבותה ופועלת מתוך אחריות חברתית, מעורבות וכבוד לאחר, להעשיר את השיח הציבורי מתוך תפיסה משותפת של סקרנות והרחבת אופקים, מחויבות לערכים אנושיים ולסובלנות. המרכז הנו שיתוף פעולה בין עמותת היכל אליהו, בית מורשה וביה"ס הריאלי.
Founded 09/18/2017

Similar places nearby