We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
לימודי פסיכותרפיה מכון אדלר

לימודי פסיכותרפיה מכון אדלר

הר סיני 15, Herzliya, 46223, Israel

Get Directions

09-9727900

Categories
Work hours Add information
About תוכניות הכשרה בטיפול – פסיכולוגיה חיובית, הומניסטית, חברתית
לימודי פסיכותרפיה מכון אדלר cover
Description אלפרד אדלר (1870-1937) פיתח את הפסיכולוגיה האינדיווידואלית, הפסיכולוגיה של האדם השלם, ההוליסטי. זוהי גישה פסיכולוגית חיובית, הומניסטית, קוגניטיבית וחברתית.

אדלר האמין שלאדם יש חופש בחירה, האדם בוחר, ומתוך כך, הוא אחראי על האופן בו הוא יוצר את עצמו ואת מערכות היחסים בחייו. השקפה זו ממקמת את אדלר במרכז הגישה הסובייקטיבית בפסיכולוגיה, גישה אשר מתמקדת בגורמים הפנימיים של התנהגות האדם: ערכים, אמונות, עמדות, מטרות, אינטרסים, משמעות אישית, תפיסת מציאות ושאיפה להגשמה עצמית.

לכל אלה השלכות חשובות לפרקטיקה הטיפולית האדלריאנית.

הפסיכולוגיה האינדיווידואלית יצרה שיטת טיפול ייחודית, קיצרת מועד וממוקדת. שיטת טיפול זו מאפשרת למטופל לפתח מודעות להשקפת עולמו ולתפיסותיו, לבחון את מטרותיו בחיים ולתרגם את התובנות שלו כך, שיהפכו לפעולות יזומות, המניבות תוצאות משמעותיות בחייו.

Similar places nearby