We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה

האקדמית תל אביב יפו, Tel Aviv, Israel

Get Directions

972527341212

Categories
Work hours Add information
About מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה, המכללה האקדמית תל אביב יפו
https://www.mta.ac.il/he-il/mifrasim

מייל: mifrasim@mta.ac.il
טלפון: 052-734-1212
מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה cover
Description מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה שם לו למטרה לקדם את החיבור בין העולם המחקרי והפרקטיקה בתחום, סוגיה העומדת במרכז סדר יומה של הפסיכותרפיה בת זמננו.

המכון ממוקם בביה"ס למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב-יפו, ומתפתח סביב שתי יחידות מרכזיות: מחקר והוראה - אשר פועלות בשיתוף והעשרה הדדית לקידום החזון של המכון המתמקד בשלוש מטרות מרכזיות:

1. קידום האינטגרציה של הפסיכותרפיה על ממדיה השונים - בין תיאוריה, מחקר לפרקטיקה; בין גישות טיפול; בין צרכי המטופל, מטרות הטיפול, תכנית הטיפול, הקשר הטיפולי, התהליך הטיפולי, משתני המטופל וההקשר התרבותי-חברתי; בין טיפול בנפש לטיפול בגוף.

2. ביצוע מחקרי תהליך-תוצאה על המיומנויות הטיפוליות והשפעתן על תוצאות הטיפול והשתפרות המטופל בשלבים שונים שלו ובהתאם למשתני המטופל.

https://www.mta.ac.il/he-il/mifrasim/research

3. קידום דרכי ההוראה של הפסיכותרפיה עם דגש על אינטגרציה של הפסיכותרפיה:
יחידת ההוראה וההשתלמויות של מכון מפרשים מציעה תכנית תלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת אינטגרציה - "עוגן", ומגוון לימודי תעודה, קורסים, ימי עיון והשתלמויות הפרוסים על גבי שש יחידות הכשרה.

https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/teachingunit
  • האקדמית תל אביב יפו, Tel Aviv, Israel
  • Get Directions

Similar places nearby