We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
מכון פוירשטיין - העמוד הרשמי

מכון פוירשטיין - העמוד הרשמי

47 Narkis Street, Jerusalem, 91077, Israel

Get Directions

02-569-3333

Categories
Work hours Add information
About מכון פוירשטיין הוא מרכז בינלאומי לחינוך, טיפול ומחקר בתחומי הלמידה והחשיבה.
מכון פוירשטיין - העמוד הרשמי cover
Mission מימוש הפוטנציאל האנושי.
Description מכון פוירשטיין הינו מרכז חינוך, טיפול ומחקר בינלאומי אשר הוקם בשנת 1956 בירושלים על ידי פרופסור ראובן פוירשטיין ז"ל.

בבסיס השיטה עומדת תאוריית יכולת השתנות המוח ומיצוי הפוטנציאל האנושי באמצעות כלים
מתודולוגים אשר פותחו על ידי פרופ' פוירשטיין ז"ל וצוות המכון.

נשיא המכון ,הרב רפי פוירשטיין, פועל לפיתוח השיטה והשמתה בקהלים רחבים.
שיטת פוירשטיין פועלת ומגיעה להישגים יוצאי דופן בעבודה עם כלל סוגי האוכלוסייה:

בחינוך הפורמלי - השיטה מטפלת ביכולת החשיבה של תלמידים על ידי שיפור ההוראה ופיתוח
מיומנויות למידה אצל התלמידים. צוות מכון פוירשטיין פועל להכשרת מורים ותלמידים בכפרי הנוער
וברשת בתי הספר אורט.

בצה"ל- צוות מכון פוירשטיין מאבחן ומקדם חיילים יוצאי אתיופיה ומהפריפריה אשר גויסו למערך
הלא לוחם ומשבץ אותם לקורסים יוקרתיים במסגרת "תכנית אמיר" ו"פלוגת ארי".

באקדמיה- צוות המכון מאבחן ומשבץ יוצאי אתיופיה מצטיינים בפקולטות המובילות באוניברסיטה
העברית ובאוניברסיטת בר-אילן. הסטודנטים אינם עומדים ברף הקבלה הרשמי של האוניברסיטה
אך אובחנו על פי שיטת פוירשטיין כבעלי פוטנציאל גבוה.

בעולם הקליני- במכון פוירשטיין מטפלים ומחזירים לחיים פגועי ראש עקב פציעה, תאונה או אירוע
מוחי. מאבחנים ומקדמים בעלי לקויות למידה וכן מלווים ומקדמים משמעותית בעלי מוגבלויות על כל
סוגיהן: אוטיזם, מוגבלות שכלית, תסמונות נדירות ובעיות התפתחותיות שונות.
הידע והכלים אותם מקבלים המטופלים מאפשרים להם לפרוץ את גבולות יכולותיהם המוכרות.
כמו כן ניתנת העשרה והדרכה לבני המשפחה.

בעולם האבחון - במכון פועלת מחלקת אבחון דינמי הכוללת צוות רב מקצועי בעל תתי התמחויות:
תינוקות, ילדים ונוער ומבוגרים. האבחון הדינמי הינו כלי ייחודי באמצעותו ניתן לגלות את פוטנציאל
הלמידה של האדם ולקדם אותו למיצוי הפוטנציאל האישי שלו. בתום האבחון מתקבל דו"ח וניתנות
המלצות להמשך טיפול ושיקום.

בעולם המחקר - מחלקת המחקר במכון פוירשטיין עוסקת בחקר ופיתוח השיטה בתחומי החינוך
הפורמלי, הטיפול הקליני ושימור הזיכרון בקרב מבוגרים.
למכון פוירשטיין ישנם כ-80 מרכזי הכשרה ברחבי העולם הנמצאים ב 30 מדינות בהם כולם מדברים

בשפה אחת-שפת פוירשטיין.
Founded 1965

Similar places nearby