We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
מרכז תעסוקה מעברים כרמל מנשה

מרכז תעסוקה מעברים כרמל מנשה

Gan Shemu'el, 3881100 משרדינו ממוקמים: לתושבי חוף הכרמל- במועצה אזורית חוף הכרמל, לתושבי מנשה- במפעלי גרנות, Israel

Get Directions

04-7709536

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 16:00 SA closed
TU 08:00 – 16:00 SU 08:00 – 16:00
WE 08:00 – 16:00
TH 08:00 – 16:00
FR closed
About מרכז "מעברים"כרמל-מנשה, מרכז תעסוקה קהילתי במגזר הכפרי, בשותפות מועצה אזורית מנשה, מועצה אזורית חוף הכרמל, משרד הרווחה ותבת-ג'וינט ישראל
מרכז תעסוקה מעברים כרמל מנשה cover
Description תכנית מעברים מפעילה מרכזי תעסוקה מקומיים המשותפים למספר מועצות אזוריות, למשרד הרווחה-השירות לעבודה קהילתית ולתב"ת-ג'וינט ישראל. מרכזים אלו מהווים תשתית תעסוקתית המקדמת תעסוקה במגזר הכפרי כחלק מפיתוח כלכלי מקומי, ונותנת מענה למגוון של צרכים תעסוקתיים לתושבים ולקהילות.
התכנית פועלת בגישה קהילתית ומבוססת על שלוש עקרונות עבודה מרכזיים - פיתוח הון קהילתי כמנוף לתעסוקה, פיתוח הון אנושי ופיתוח מערכת משולבת של הגורמים והשירותים האזוריים.
  • Gan Shemu'el, 3881100 משרדינו ממוקמים: לתושבי חוף הכרמל- במועצה אזורית חוף הכרמל, לתושבי מנשה- במפעלי גרנות, Israel
  • Get Directions

Similar places nearby