We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
ספרייה ומרכז הנצחה בקריית טבעון

ספרייה ומרכז הנצחה בקריית טבעון

רחוב המגדל 2, Kiryat Tivon, Israel

Get Directions

04-9835506

Categories
Work hours Add information
About מרכז ההנצחה בקריית טבעון מקדם פעילות תרבותית ענפה לצד הנצחת בני הקריה שנפלו במערכות ישראל.
האתר שלנו: http://tivon-lib.co.il
ספרייה ומרכז הנצחה בקריית טבעון cover
Description מרכז ההנצחה בקריית טבעון הוא מרכז תרבותי וחינוכי, המקדם פעילות תרבותית ענפה בד בבד עם הנצחת בני הקריה שנפלו במערכות ישראל. מתוך תפיסה חינוכית הדוגלת בחיזוק הקשר עם העבר, ומתוך אמונה כי עלינו לנטוע את הדורות הבאים בתוך ההקשר הלאומי, החברתי, הסביבתי והתרבותי שבתוכו הם חיים, שואף מרכז ההנצחה לשמש כאבן שואבת לתושבי טבעון שוחרי התרבות והדעת, בני כל הגילאים.
כמוקד חי ותוסס של פעילות תרבותית, פועל המרכז הן בדרך של הנצחה ישירה – במפגשים, סיורים והדרכות לילדים ובני נוער – והן בפיתוח חיי הרוח והרגש שנועדו למקם את האדם במורשתו ובסביבתו. זה לצד זה מתקיימים במרכז אירועי זיכרון, לצד מפגשים מרתקים ומסעירים בתחומי האמנות הפלסטית, הספרות, המוסיקה והקולנוע.
פעילות המרכז מלווה את קהילת טבעון מגיל הגן ועד זקנה, והיא כוללת ספרייה ציבורית עשירה ומעודכנת; גלריה לאמנות ישראלית בתמיכת משרד התרבות; "גלריית הקומה העליונה", שבה מוצגות יצירות של אמנים מקומיים; מועדון "סינמה שבת" לקולנוע תיעודי; סדרות שנתיות של הרצאות בתחומי ספרות, היסטוריה, אמנות; סדנאות לכתיבה יוצרת ולצילום, ערבי זמר, סדרות של טיולים מאורגנים, ימי עיון בנושאי אמנות ישראלית, פתיחת תערוכות ושיח גלריה, סיורי אמנות במיטב הגלריות בארץ, שעות סיפור לילדים וחוגי העשרה שונים.
במרכז, שהוקם כחברה לתועלת הציבור בשנת 1987, פועל גם הארכיון היישובי, ובו אוסף של תעודות היסטוריות ומסמכים מימי ראשית ההתיישבות בקריה. בלב הבית נמצא חדר הזיכרון, ובו חקוקים בבטון שמות הנופלים בני הקריה. חרכי הזכוכית שבקירות החדר מחברים את תוכנו אל החלל המרכזי, והצורה נמזגת במהות: הזיכרון אינו נותר בגדר כתובת על הקיר, אלא הוא משתלב בחיי ההווה ומטעין אותם במשמעות.
Founded 1987

Similar places nearby