We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
קו הגמר - מחברים בין יזמים וקבלנים

קו הגמר - מחברים בין יזמים וקבלנים

Bet Eshel 31, Tel Aviv, Israel

Get Directions

0508224522

Categories
Work hours Add information
About חברת קו הגמר משמשת כמחלקת המכירות של קבלני מפתח קבלני שלד וגמר.
קבלני הביצוע שלנו מתמקדים בביצוע העבודה בזמן שאנחנו מאתרים וסוגרים עבורם
קו הגמר - מחברים בין יזמים וקבלנים cover
Mission מחברים בן אנשים טובים בענף הבניין
Description חברת קו הגמר משמשת כמחלקת המכירות של קבלני מפתח וגם קבלני שלד וגמר.
קבלני הביצוע שלנו מתמקדים בביצוע העבודה בזמן שאנחנו מאתרים וסוגרים עבורם את הפרויקט הבא.

אנו משמשים כמחלקת המכירות של קבלן המפתח/הביצוע.
ההתקשרות החוזית היא מול הקבלן המבצע.

התפקיד שלנו הוא לייצג את קבלן המפתח/הביצוע בתהליך איתור הפרויקט, הצעת המחיר, המשא ומתן, הסגירה ושלבי ביצוע העבודה. היכולת שלנו לגשר על הפערים בין הצדדים ולסגור עסקה שתהיה כדאית לשני הצדדים עומדת מול עינינו בבחירת הפרויקט, קבלן המפתח/הביצוע והצעת המחיר.

הניסיון הוכיח שכמעט בכל משא ומתן, הפערים בין הצדדים ניתנים לגישור. היזם/קבלן הבנין מעוניין במבצע איכותי, שיודע לעמוד בלוחות זמנים. מהצד השני, קבלן המפתח/הביצוע מבין שכדאי לו לבוא לקראת יזם/קבלן בנין רציני שיודע לעמוד בהתחייבויותיו ודרישותיו הגיוניות.

המטרה שלנו: עבודה שהסתיימה מהר בדייקנות ושבסיומה שני הצדדים מחייכים.
19 שנים של היכרות עם עולם הבנין מקנים לנו את הכלים לעשות זאת.

אנו מייצגים קבלני מפתח/ביצוע מובילים בענף המסוגלים לקחת פרויקטים בהיקפים בינוניים וגדולים.

אנו מספקים גם פתרון לכוח אדם ביומיות.

פנה אלינו בנוגע לפרויקט שלך.
Awards קבלני מפתח ,שלד וגמר
התמחות בבניה רוויה ותמ"א
Founded avivit&yoram arnon
Products קבלן בניה
בנייה רוויה
רשם הקבלנים
סיווג קבלנים
מכרזי בניה
קבלנים רשומים
פאושלי

Similar places nearby