We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
พีทีทีสเตเดียม

พีทีทีสเตเดียม

National Hwy No 3191, Rayong, 21150, Thailand

Get Directions

+66 89 827 0326

Work hours Add information
Description พีทีทีสเตเดียม เป็นสนามฟุตบอลของปตท. เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2554 และเปิดใช้งานในปี พ.ศ. 2555 โดยสร้างเพื่อใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง ปัจจุบันมีความจุประมาณ 12,161 ที่นั่งแหล่งข้อมูลอื่น ข้อมูลสนามบนเว็บไซต์ของ ปตท. ระยอง