We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
เด็กช่างฝัน มาปันเรื่องเล่า Kid's Dream Factory

เด็กช่างฝัน มาปันเรื่องเล่า Kid's Dream Factory

3454 พระราม9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250, Bangkok, 10250, Thailand

Get Directions

096 249 1695

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About คอร์สการเรียนรู้ศิลปะการเล่าเรื่องของเด็กๆ
เด็กช่างฝัน มาปันเรื่องเล่า Kid's Dream Factory cover
Description คอร์สการเรียนรู้ศิลปะการเล่าเรื่องของเด็กๆ ผ่านสื่อต่างๆ สนับสนุนการดำเนินการโดย โรงเรียนภาพยนตร์กรุงเทพ(ฺBangkok Film School)
แหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างภาพยนตร์สั้น เปิดดำเนินการมากว่า 5 ปี
  • 3454 พระราม9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250, Bangkok, 10250, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby