We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
โรงพยาบาลสัตว์สุขุมวิท

โรงพยาบาลสัตว์สุขุมวิท

592 pridi banomyong 24 vadhana district, Bangkok, 10110, Thailand

Get Directions

027112556

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 21:00 SA 09:00 – 21:00
TU 09:00 – 21:00 SU 09:00 – 21:00
WE 09:00 – 21:00
TH 09:00 – 21:00
FR 09:00 – 21:00
About โรงพยาบาลสัตว์สุขุมวิท
ให้บริการตรวจรักษา และปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง
โรงพยาบาลสัตว์สุขุมวิท cover
Description โรงพยาบาลสัตว์สุขุมวิท ตั้งอยู่บน ถนนสุขุมวิท71 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 24
เปิดให้บริการตรวจรักษา วินิจฉัย และศัลยกรรมผ่าตัดด้านต่างๆ รับฝากดูแลสัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่วยที่คุณรัก นอกจากนี้ยังมีบริการในส่วนของ Grooming และ Pet Shop
โรงพยาบาลสัตว์สุขุมวิทได้ให้ความสำคัญ และมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในการดูแลสัตว์เลี้ยง และการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจกับทุกท่าน ทีมสัตวแพทย์ พร้อมที่จะให้การดูแลรักษา และคำนึงถึงประโยชน์แห่งสุขภาพสัตว์เลี้ยง ด้วยความถูกต้อง คงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวแพทย์
  • 592 pridi banomyong 24 vadhana district, Bangkok, 10110, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby