We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร. ถนนมิตรภาพ 52 หมู่9 ต.โพธิ์ชัย. อ.เมือง. จ.หนองคาย. 43000, Amphoe Muang Nong Khai, 43000, Thailand

Get Directions

+66 89 510 5648

Categories
Work hours Add information
About มารยาทดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย เป็นหัวใจของพวกเรา พี่น้องชมพู-น้ำเงิน
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร cover
Mission Fanpage หน้านี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสนทนาของพี่น้องเลือดชมพู-น้ำเงินทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่ หรือศิษย์ปัจจุบัน รวมไปถึงครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณต่อนักเรียนทุกๆคนในรั้วชมพู-น้ำเงิน
....ท่ามกลางความผูกพันในรั้วโรงเรียน ที่มาพร้อมกับความทรงจำที่ยากจะลืมไปได้ บวกเข้าอีกนิดกับความคิดถึงที่มีต่อ "โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร" Fanpage หน้านี้จึงได้กำเนิดขึ้นมา !!!
Description ปรัชญาโรงเรียน - แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญโรงเรียน - มารยาทดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย เป็นหัวใจของปทุมเทพวิทยาคาร
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน - หลวงพ่อปทุมเทพเนรมิต / หลวงพ่อประสิทธิ์สุขโข / หลวงพ่อพุทโธอภิบาล

สีประจำโรงเรียน - ชมพู น้ำเงิน
ชมพู - ความรักใคร่ปองดองสมัครสมานสามัคคี
น้ำเงิน - ความหนักแน่น มานะอดทน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน - ดอกพิกุล

มาร์ชโรงเรียน - ปทุมเทพวิทยาคาร สมัครสมานสร้างสรรค์สามัคคี ให้คงไว้ชั่วนาตาปี เราน้องพี่ร่วมฤดีมีน้ำใจ การศึกษาของเรานำหน้า การกีฬาไม่เคยกลัวใคร เกียรติยศชื่อเสียงระบือไกล เราร่วมใจดังเหล็กนั้นอันเข้มแข็ง ใครจะมาพันตูสู้ไม่ถอย แรงจะน้อยทรหดเหมือนมดแดง ช่วยกันป้องช่วยกันบุกรุกรุนแรง ให้แข็งแกร่งเหมือนเพชรเด็ดจริงๆ ป.ท.ค. ของเรายืนยง เราร่วมจรรโลงสถาบัน อันสูงยิ่ง ชมพูน้ำเงินเราถือเหนือทุกสิ่ง เรารักยิ่งปทุมเทพวิทยาคาร...
Founded 4 พฤษภาคม พ.ศ.2510
  • โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร. ถนนมิตรภาพ 52 หมู่9 ต.โพธิ์ชัย. อ.เมือง. จ.หนองคาย. 43000, Amphoe Muang Nong Khai, 43000, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby