We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
125 СУ УН Хермес

125 СУ УН Хермес

Sofia, 1784, Bulgaria

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Училищно настоятелство "Хермес" към 125-то СУ "Боян Пенев".
125 СУ УН Хермес cover
Mission Подобряване на материалната база в 125 СОУ, по добра комуникация между родителите, учениците и ръководството на училището
Description Родители, учители и ученици - това е Вашето място за предложения, оплаквания или идеи за развитие в училищната дейност.
Founded 2012г.
Products Училищно настоятелство „Хермес“ набира средства и дарения
от физически и юридически лица по банкова сметка:
IBAN: BG52BPBI79421021562701, BIC код: BPBIBGSF
Получател: УН "ХЕРМЕС" ПРИ 125 СОУ
Име банка получател: РАЙФАЙЗЕНБАНК(БЪЛГАРИЯ) АД

Similar places nearby