We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
3. ZŠ Žďár nad Sázavou

3. ZŠ Žďár nad Sázavou

Komenského 6, Zdar nad Sazavou, 591 00, Czech Republic

Get Directions

+420-566591421

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA closed
TU 09:00 – 17:00 SU closed
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR 09:00 – 17:00
About Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6
3. ZŠ Žďár nad Sázavou cover
Description Naše škola
- poskytuje základní vzdělávání ve dvou oborech vzdělání základní škola a základní škola speciální
- zřizuje běžné třídy a třídy pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- nabídka vzdělávacích programů umožňuje přizpůsobit výchovu a vzdělávání individuálním potřebám žáků
- bezbariérová budova školy poskytuje kvalitní zázemí pro vzdělávání tělesně handicapovaných žáků
- ve škole jsou zřízeny přípravné ročníky pro děti ze znevýhodněného rodinného prostředí

Součástí školy je Školní jídelna a Školní družina
Products Nabídka naší školy
- činnostní učení dle ŠVP „Tvořivá škola“
- poradenské služby poskytované Školním poradenským pracovištěm
- využití počítačů ve výuce, on-line výuka na portálu Škola za školou
- široká nabídka volitelných předmětů pro žáky běžných tříd 2.stupně
- logopedická péče a dyslektické kroužky
- podpůrný program pro žáky s prospěchovými problémy
- odpolední klub – asistovaná pomoc při přípravě na vyučování
- celoroční projekty a projektové dny
- péče o žáky s poruchami chování
- nácvik osobnostně sociálních dovedností
- komunitní kruhy v třídních kolektivech 1. stupně
- startovací kurzy pro žáky 6.ročníku běžných tříd
- hipoterapie, canisterapie a léčba světlem pro žáky se zdravotním
postižením, trampolining
- kroužek anglického jazyka v 1. a 2.ročníku
- přípravka k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky pro žáky 9.r.
- výuka s využitím trampolíny pod dohledem proškolených pedagogů
- keramická dílna s vypalovací pecí
- akce Ovoce do škol pro žáky 1.stupně
- zajištění pitného režimu a objednání mléčných výrobků pro žáky 1. stupně
  • Komenského 6, Zdar nad Sazavou, 591 00, Czech Republic
  • Get Directions

Similar places nearby