We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
4 Tècnics

4 Tècnics

Carrer del Forn, 3, Gandesa, 43780, Spain

Get Directions

977421573

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Empresa dedicada a la realització i assessorament de tot tipus de projectes del sector de la construcció, arquitectura i enginyeria.
4 Tècnics cover
Mission El nostre equip:

Maria Jaén Vallés. Arquitecte tècnic
Llibert Fontoba Jaen. Arquitecte tècnic
Neus Viñals Belart. Arquitecte
Fernando Mañà Bes. Enginyer
Description - DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRES
Planificació i organització d'obres.
- PROJECTES TÈCNICS
Redacció de projectes d'obra nova, reformes, rehabilitacions, enderrcos, canvis de coberta, redistribució d'habitatges, piscines...
- CONTROL DE QUALITAT EN LA CONSTRUCCIÓ
Confecció de plans de control de qualitat i control el fase d'execució.
- SEGURETAT I SALUT
Redacció d'estudis i plans de seguretat i salut, coordinació i tramitació de documentació.
- GESTIÓ I TRAMITACIÓ D'OBRES
Es realitza un servei global en projectes de construcció i assessorament en temes de construcció en general.
- ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
Elaboració d'amidaments i pressupostos en projectes d'edificació.
- AIXECAMENTS TOPOGRÀFICS
Aixecaments de solars, terrenys i estat actual d'edificacions.
- CÈDULA D'HABITABILITAT
Tramitació de cèdules d'habitabilitat, obligatori per a tots els habitatges.
- INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS
Inspecció tècnica en edificis d'habitatges per aconseguir el certificat d'aptitud segons el decret 187/2010 de la Generalitat de Catalunya.
- PERITATGES I INFORMES TÈCNIS
- VALORACIONS IMMOBILIÀRIES
- LLICÈNCIES D'ACTIVITATS
- CERTIFICATS DE SOLIDESA
- LEGALITZACIÓ D'OBRES
Founded Neus Viñals Belart (Arquitecte)
Maria Jaen Valles (Arquitecte Tècnic)
Llibert Fontoba Jaen (Arquitecte Tècnic)
Fernando Maña Bes (Enginyer Elèctric)

Similar places nearby