We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
42.Pansarbataljonen

42.Pansarbataljonen

Pansarvägen 1, Skövde, 54129, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Välkommen till 42. Pansarbataljonen. Vi tillhör 2.Brigaden och utbildas på Skaraborgs Regemente P 4.
Coniuncti Fortes (Tillsammans starka) är bataljonens motto.
42.Pansarbataljonen cover
Mission Tillsammans starka
Description Vid Skaraborgs regemente P 4 utbildas två pansarbataljoner; 41.Pansarbataljonen samt 42.Pansarbataljonen, men även 18. Stridsgruppen (Gotland) samt 2.Brigadspaningskompaniet.

Regementet är även ansvariga för 2.Brigadstaben och Regional Stab Väst, vilka samordnar inom Militärregion Väst. Skaraborgs regemente P 4 ansvarar och utbildar tre hemvärnsbataljoner till Militärregionen.

Denna sida hanterar i första hand information om 42.Pbat's förehavanden - under utbildning, på övning och när vi (eller vår personal) är under insats (internationellt som nationellt).

På Skaraborgs regemente P 4 sitter bataljonsstaberna ur 41. och 42. tillsammans och bildar Krigsförbandsenheten (KFE). KFE hanterar även GMU och kommande GU Ny. 1. Tung transportkompaniet är underställda KFE i fredstid och vi rapporterar även om deras verksamhet på denna Facebook grupp. Vi understödjer även 18.Stridsgruppen i deras träning och utbildning!

42.Pbat består till huvuddel av heltidsanställda soldater och yrkesofficerare, men bataljonen har även deltidsanställda soldater och reservofficerare. Bataljonen är en av tre manöverbataljoner tillhörandes 2.Brigaden.

Bataljonen består av:
- Bataljonsledning
- Bataljonsstab
- Två pansarskyttekompanier (Strf 9040), vardera innehållandes stab- och trosspluton och tre pansarskytteplutoner.
- Två stridsvagnskompanier (Strv 122), vardera innehållandes stab- och trosspluton och tre stridsvagnsplutoner
- Stab- och understödskompani, innehållandes stab- och trosspluton, två granatkastarplutoner, spaningspluton samt luftvärnskanonvagnspluton
- Trosskompani, innehållandes stab- och trosspluton, TOLO pluton, sjukvårdspluton, reparationspluton samt pionjärpluton

Info:
Vi förbehåller oss rätten att radera inlägg som bryter mot svensk lag, mot Facebooks regler, anses stötande eller kränkande eller som anses irrelevant.

Vi förbehåller oss rätten att anmäla om något av följande postas på, eller länkas till, vår sida som innehåller något av följande;
-sekretesskyddat in

Similar places nearby