We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
55. přední hlídka Royal Rangers

55. přední hlídka Royal Rangers

Rebcova 557, Prestice, 334 01, Czech Republic

Get Directions

724512061

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA closed
TU 17:00 – 19:00 SU closed
WE closed
TH closed
FR closed
About RR je křesťanská nezisková organizace zabývající se prací s dětmi a mládeží. Naším cílem je rozvíjet je v tělesné, duševní, duchovní a sociální oblasti.
55. přední hlídka Royal Rangers cover
Description Jsme mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Chceme pozitivně ovlivnit výchovu mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí pomoc při výchově a rozvoji ve všech čtyřech oblastech života: fyzické, duchovní, duševní a sociální.

Cílem je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti, pomoci jim vyrůst na samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech, bez xenofobie a rasismu.

Hlavní okruh naší činnosti je klubová činnost formou pravidelných schůzek, organizování výletů, víkendovek, letních a zimních táborů, kulturních akcí, jako jsou koncerty, divadla nebo loutková představení, sportovních akcí a zájmových kroužků.
Founded 09/01/2013

Similar places nearby