We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
ABC for mental sunnhet

ABC for mental sunnhet

Postboks 1000, Lørenskog, 1478, Norway

Get Directions

Add phone number

Work hours Add information
About ABC står for “Act-Belong-Commit,” som er lett å huske og forstå. Hver bokstav står for en guideline som er sentral i det helsefremmende programmet:

A - Gjør noe aktivt.
B - Gjør noe sammen.
C - Gjør noe meningsfullt.
ABC for mental sunnhet cover
Description Formålet med programmet er å “bedre folks mentale helse og velvære ved å styrke individuell motstandsdyktighet og å bygge samhørighet i lokalsamfunnet”. Videre oppmuntrer ABC mennesker til å bli mer proaktive for å styrke sin mentale helse.

De spesifikke målene for programmet er:

(i) å øke folks bevissthet om at det, på samme måte som det er noe en selv kan og bør gjøre for å styrke og opprettholde sin fysiske helse, er noe man kan og bør gjøre for å styrke og opprettholde sin mentale helse

(ii) å øke bevissthet om aktiviteter som styrker og opprettholder mental helse og velvære

(iii) å øke deltakelse i aktiviteter som styrker mental helse og velvære; og

(iv) å bygge samhørighet i lokalsamfunn ved å bygge samarbeid mellom organisasjoner rundt et samlende tema som fremmer positiv mental helse


A (ACT) – Gjør noe aktivt. Hold deg aktiv på så mange måter som du kan – fysisk, sosialt, mentalt og spirituelt. Du kan holde deg fysisk aktiv på utallige måter – ved å gå en tur, spille fotball, gjøre hagearbeid, svømme, danse eller rydde opp i skuret.

B (BELONG) – Gjør noe sammen. Plei relasjonen til venner og familie, involver deg i grupper, som du allerede er medlem av, eller meld deg inn i en ny klubb, delta i lokale arrangementer. Det handler om å gjøre noe sammen med noen.

C (COMMIT) – Gjør noe meningsfullt. Engasjer deg i en hobby eller en god sak, sett deg selv et mål, bli frivillig, lær noe nytt. Det handler om å gjøre noe som gir mening for deg. Å gjøre noe meningsfullt betyr å gjøre noe som gir en følelse av mening og formål i livet. Det kan være alt fra å lykkes med en utfordrende oppgave til å utføre frivillig arbeid og gjøre noe godt for andre.
Founded 10/10/2017