We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Advokatska kancelarija Blagojević

Advokatska kancelarija Blagojević

Karađorđeva 61, Raca, 34210, Serbia

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Advokatska kancelarija Blagojević cover
Description Osnivač i vlasnik advokat Tomislav Blagojević bavi se oblastima građanskog i krivičnog prava.Advokat poseduje sertifikat o stečenim posebnim znanjima iz oblasti prestupništva mladih, što mu omogućava postupanje u svim postupcima sa maloletnim učiniocima krivičnih dela, u svim fazama postupka prema maloletnicima. Pored njega u kancelariji radi i advokat Jelena Blagojević koja je od maja 2012.godine do maja 2015.godine radila kao advokatski pripravnik od kada radi kao advokat. Bavi se krivičnim i građanskim pravom, a poseduje sertivikat Pravosudne Akademije o posebnim znanjima iz oblasto prava deteta i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.
Awards Povelja Advokatske komore Kragujevca kao znak priznanja za dugogodišnji, častan,savestan i uspešan rad u advokaturi kojim je doprineo njenom razvoju i napretku.
Founded 01.09.1987.godine

Similar places nearby