We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Advokatska kancelarija Hećimović Bakir

Advokatska kancelarija Hećimović Bakir

Turalibegova do br.50, Tuzla, 75000, Bosnia and Herzegovina

Get Directions

38761180252

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 16:00 SA 10:00 – 14:00
TU 08:00 – 16:00 SU closed
WE 08:00 – 16:00
TH 08:00 – 16:00
FR 08:00 – 16:00
About Advokat Bakir Hećimović pruža Vam pravnu zaštitu i zastupanje u širokom spektru pravnih odnosa. BONA FIDE
Advokatska kancelarija Hećimović Bakir cover
Description Advokat Bakir Hećimović i advokatski saradnik Mersad Halilović pružaju Vam pravnu zaštitu i zastupanje u širokom spektru pravnih odnosa. BONA FIDE

Obrazovanje:

Advokat Hećimović Bakir diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, nakon čega svoju profesionalnu karijeru započinje u oblasti pružanja advokatskih usluga, a samostalnom advokatskom djelatnošću bavi se od 2016. godine.

Iskustvo:
Kroz višegodišnji rad u advokatskim uredima koji su se bavili različitim segmentima pravnih oblasti, advokat Hećimović Bakir je postupao u velikom broju krivičnih i parničnih postupaka, te tako stekao iskustvo koje mu je omogućilo da u okviru samostalne advokatske kancelarije pružanje usluga klijentima zasniva isključivo na temelju načela tradicije, kvalitete i profesionalizma.

Mersad Halilović - advokatski saradnik diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, nakon čega svoje usavršavanje nastavlja u Beču na Uni Wien, te se nakon završetka pridružuje advokatu u pružanju pravne zaštite klijentima.

U okviru krivičnog prava, advokatska kancelarija Hećimović Bakir, pruža sve usluge koje obuhvata odbrana osumnjičenog,odnosno optuženog u toku krivičnog postupka, ali i zastupanje oštećenih lica u ostvarivanju njihovih prava, kao i imovinsko – pravnih zahtjeva u okviru ovog postupka. Tako, zastupanje osumnjičenog, odnosno optuženog podrazumijeva usluge branioca u toku krivične istrage, zastupanje na glavnom pretresu za sva krivična djela u nadležnosti općinskih/osnovnih, kantonalnih/okružnih sudova, krivična djela u nadležnosti Vrhovnog suda FBiH, odnosno Vrhovnog suda Republike Srpske, kao i postupanje u izrazito složenim i obimnim predmetima iz nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine.

U okviru građanskog prava, advokatska kancelarija Hećimović Bakir, pruža usluge zastupanja stranaka u svim oblicima građanskih postupaka (parnični, vanparnični i izvršni postupak), odnosno u postupcima pred sudovima svih nivoa u Bosni i Hercegovini. U okviru građanskog prava, z
  • Turalibegova do br.50, Tuzla, 75000, Bosnia and Herzegovina
  • Get Directions