We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Agencija Dast knjigovodstvene usluge

Agencija Dast knjigovodstvene usluge

Gunduliceva 11, Vinkovci, 32100, Croatia

Get Directions

0913032579

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:00 – 15:00 SA closed
TU 07:00 – 15:00 SU closed
WE 07:00 – 15:00
TH 07:00 – 15:00
FR 07:00 – 15:00
About Cjelokupno vođenje poslovnih knjiga za poduzeće, obrte i neprofitne organizacije.
Agencija Dast knjigovodstvene usluge cover
Description Add information
Founded 2009
Products Ustroj i vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija
(dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige primitaka i izdataka, knjige ulaznih i izlaznih računa evidencije nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije i sl.salda konti kupaca i dobavljača)

Izrada svih računovodstvenih i poreznih obračuna sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek, bilješke uz financijske izvještaje) obračun amortizacije, tromjesečni i godišnji izvještaji Financijskoj agenciji, obračuni kamata, zajmova.
Cjeloviti obračuni i evidencija ugovora o radu (obračuni plaća i naknada uz sastavljanje propisanih izvještaja analitike plaća radnika porezne kartice radnika sve propisane porezne evidencije

Izrada godišnjih poreznih prijava

-porez na dodanu vrijednost
-porez na dobit
-porez na dohodak
-posebni porezi

Similar places nearby