We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ageto

Ageto

Auglendsmyrå 2, Stavanger, 4016, Norway

Get Directions

+4794007941

Categories
Work hours Add information
About Ageto er et komplett digitalt HMS-system med integrert IK Mat som gjør det særskilt velegnet for restaurant- og utelivsbransjen.
Ageto cover
Description Ageto er et komplett digitalt HMS-system med integrert IK Mat som gjør det særskilt velegnet for restaurant- og utelivsbransjen.

Systemet tilfredsstiller vilkårene i lover og forskrifter, og oppfyller tilsynsmyndighetenes krav.

Ageto gir oversikt og kontroll, bedre rutiner og forenklede prosesser, effektive arbeidsdager, mindre papirarbeid og til dels betydelige tids- og kostnadsbesparelser. Økt trivsel og sikkerhet kan dessuten føres på kontoen for hyggelige og tilsiktede bivirkninger.

Kontakt oss på post@ageto.no for mer informasjon og bestilling.
Founded 2014
Products https://www.ageto.no

Similar places nearby