We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Agropodnikání ZF JU

Agropodnikání ZF JU

Na Zlaté stoce 10, Ceske Budejovice, 370 05, Czech Republic

Get Directions

+420 387 772 746

Categories
Work hours Add information
About Obor Agropodnikání je vhodný pro všechny se zájmem o zemědělství I podnikání. Během studia se seznámíte se základy rostlinné a živočišné výroby, managementu, marketingu a podnikání. Naučíte se vše potřebné pro život.
Agropodnikání ZF JU cover
Mission Poskytovat kvalitní vzdělávání ve spolupráci s praxí se zaměřením na individuální rozvoj potřeb studentů.
Description Obor Agropodnikání byl akreditován na Zemědělské fakultě JU v roce 2010. V roce 2014 došlo k jeho reakreditaci tak, aby studijní plány bakalářského (Bc.) i navazujícího magisterského (Ing.) programu odpovídaly současným požadavkům trhu a napomohly tak lepšímu uplatnění absolventů.

Tento nový obor má kombinovat tradiční zemědělský obor spolu s novými ekonomickými trendy. Skladbou předmětů ve studijních plánech jsou zastoupeny rovnoměrně předměty z přírodních věd a manažersko-ekonomickými předměty vč. základů sociologie či práva. Výuka probíhá interaktivně v moderních a nových prostorech zahrnujících vybavené laboratoře.

V současné době se obor Agropodnikání těší oblibě, neboť svým praktickým přínosem (spolupráce s praxí) a významnými kontakty ve státní správě Jihočeského kraje, Agrární komoře Jihočeského kraje, Hospodářské komoře Jihočeského kraje či Jihočeského vědecko-technického parku a podnikatelské sféry, podporuje u studentů jejich vlastní podnikatelské záměry a pomáhá je dále vhodně rozvíjet.
Founded 01/01/2010
Products Informace pro zájemce o studium:
https://www.zf.jcu.cz/copy_of_studenti/xx
  • Na Zlaté stoce 10, Ceske Budejovice, 370 05, Czech Republic
  • Get Directions

Similar places nearby