We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni

Morska 81-87, Gdynia, 81-225, Poland

Get Directions

48586217041

Categories
Work hours Add information
About Zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Morskiego w Gdyni: www.umg.edu.pl
Akademia Morska w Gdyni cover
Mission Misją Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest kształcenie kadr oficerskich dla floty handlowej oraz menedżerskich dla przedsiębiorstw lądowego zaplecza gospodarki morskiej, spełniające krajowe, europejskie i światowe wymagania edukacyjne i dające absolwentom podstawy kariery zawodowej w warunkach gospodarki rynkowej na globalnym rynku pracy.

Proces kształcenia wspierany jest przez badania naukowe, których wyniki są wykorzystywane w praktyce dla zwiększania bezpieczeństwa żeglugi i efektywności przedsiębiorstw regionu pomorskiego oraz umacniają pozycję uczelni jako ośrodka tworzącego zaplecze intelektualne i kulturalne swojego otoczenia.
Description Uczelnia umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach inżynierskich
i magisterskich, a ponadto na studiach zaocznych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.Prowadzi, także kształcenie uzupełniające dla oficerów ii specjalistów gospodarki morskiej.
Awards • Uniwersytet Morski w Gdyni spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z KONWENCJĄ STCW.

• SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest zgodny z wymaganiami Normy ISO 9001:2000.

• O wysokiej randzie naszej uczelni świadczy również jej czlonkowstwo w MIĘDZYNARODOWYM STOWARZYSZENIU UCZELNI MORSKICH (IAMU).

Similar places nearby