We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Akademia Sportu I Fizjoterapii

Akademia Sportu I Fizjoterapii

Kazikowskiego, Warsaw, 00-001, Poland

Get Directions

48500323089

Categories
Work hours Add information
About Kursy instruktorskie w zakresie uprawnień instruktora dwuboju olimpijskiego, instruktora cross treningu,szkolenia z dietetyki i fizjoterapii
Description Akademia Sportu i Fizjoterapii

NIP: 823-161-66-10, REGON: 14265939

Numer rejestru instytucji szkoleniowych

Urzędu Pracy, RIS: 2.14/00366/2017.Akademia Sportu i Fizjoterapii prowadzi kursy instruktorskie w zakresie uprawnień instruktora dwuboju olimpijskiego, instruktora cross treningu, instruktora siłowni oraz szkolenia z zakresu fizjoterapii i dietetyki.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów ( Dz.U. 2013 poz. 829).Akademia Sportu i Fizjoterapii jest zarejestrowana w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem 2.14/00366/2017.

Dzięki temu osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne mogą wziąć bezpłatny udział w naszych kursach i szkoleniach.Każdy kurs składa się z części teoretycznej (e-learning) oraz praktycznej, a uprawnienia instruktorskie wydawane są po zdaniu egzaminu.Nadawane uprawnienia instruktorskie umożliwiają podjęcie legalnej pracy w klubach sportowych, ośrodkach sportu, na obozach i koloniach itp. Dodatkowo uprawnienia te dają możliwość założenia własnej szkółki lub klubu sportowego w formie działalności gospodarczej lub stowarzyszenia i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Cele Akademii Sportu i Fizjoterapii:

– upowszechnianie, wspieranie i promowanie kultury fizycznej, sportu i edukacji wśród dorosłych,

– działanie na rzecz sportu, rekreacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

– umożliwienie zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych na rynku pracy,

– podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie stanu zdrowia społeczności,

– kształcenie specjalistów do prowadzenia zajęć ruchowych.

Similar places nearby