We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Akademicki Klub Obywatelski

Akademicki Klub Obywatelski

ul. Wodna 36, Łódź, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Celem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
w Łodzi (AKO) jest kształtowanie i propagowanie w środowisku akademickim cnót
Akademicki Klub Obywatelski cover
Mission ZAŁOŻENIA IDEOWO - PROGRAMOWE


1. Celem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Łodzi (AKO) jest kształtowanie i propagowanie w środowisku akademickim cnót obywatelskich, wyrażających się w postawie służebnej wobec Ojczyzny, szacunku dla chlubnych dokonań minionych pokoleń Polaków oraz w pracy dla dobra wspólnego Narodu i na rzecz zapewnienia Polsce poczesnego miejsca w świecie.

2. AKO zabiega o podniesienie poziomu kultury debaty publicznej, w której konieczne jest dawanie pierwszeństwa dobru wspólnemu przed partykularnym, odpowiedzialność za słowo i wzajemne poszanowanie uczestników.

3. AKO wspiera i inicjuje w szczególności działania mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu polskiej edukacji i nauki.

4. Ideową inspiracją dla działalności AKO są wartości chrześcijańskie i patriotyczne, które poprzez wieki współtworzą polską tożsamość narodową, a także zasady demokracji i solidarności społecznej w życiu publicznym.

5. Za kluczowe kategorie organizujące polskie życie społeczne członkowie AKO uznają rodzinę, naród i suwerenne państwo.

6. Wartościom i zasadom przyjętym za podstawę działalności AKO służyło ofiarnie wielu wybitnych Polaków. W naszych czasach uosobieniem takiej postawy był Prezydent RP Lech Kaczyński, dlatego AKO w Łodzi przyjmuje Go za swojego patrona.

7. Dla realizacji swoich celów AKO i jego członkowie podejmują następujące działania:
a. organizowanie konferencji, seminariów, wykładów i innych działań z wykorzystaniem dostępnych mediów, propagujących wiedzę o historii i współczesnych sprawach polskiego życia narodowego i państwowego;
b. inicjowanie i włączanie się do debat oraz zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących moralnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych aspektów życia publicznego w Polsce;
c. apelowanie do osób pełniących funkcje publiczne, aby ich działania służyły dobru wspólnemu, a nie interesom partykularnym czy osobistym; w szczególności dotyczy to funkcjonariuszy instytucji p
Description Celem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Łodzi (AKO) jest kształtowanie i propagowanie w środowisku akademickim cnót obywatelskich, wyrażających się w postawie służebnej wobec Ojczyzny, szacunku dla chlubnych dokonań minionych pokoleń Polaków oraz w pracy dla dobra wspólnego Narodu i na rzecz zapewnienia Polsce poczesnego miejsca w świecie.
Founded 4 czerwca 2011 r.

Similar places nearby