We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Alby kyrka, Uppland

Alby kyrka, Uppland

Stockholm, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Alby kyrka är en kulturminnesmärkt kyrkobyggnad i Lilla Alby i Sundbybergs kommun. Den togs ur bruk och såldes 2013.HistorikLilla Alby var i slutet av 1800-talet en gård. Ägaren Carl Abraham Humble var aktiv i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Eftersom det var långt till närmaste församlingskyrka lät Humble 1878 uppföra ett kapell på sin mark. Kapellet användes även av missionsförsamlingen, som gav det namnet Immanuelskapellet.I slutet av 1880-talet började fler människor flytta till nybyggda villor i Lilla Alby. En ny kyrka, den nuvarande Alby kyrka, byggdes och invigdes den 3 juli 1892. Missionsförsamlingen flyttade sin verksamhet dit, men flyttade 1904 till en ny kyrka vid Esplanaden i Centrala Sundbyberg. För att rädda kapellet köptes det 1913 av ett antal privatpersoner som kallade sig Lilla Alby kapellstiftelse. Kapellstiftelsen upplät 1934 kapellet och prästgården till Solna församling och Svenska kyrkan. När Lilla Alby 1949 överfördes till Sundbybergs stad överfördes kyrkan till Sundbybergs församling.Eftersom kyrkan knappt användes beslutade församlingen 2012 att ta den ur bruk. Beslutet fastställdes av stiftsstyrelsen i februari 2013 och Svenska kyrkan meddelande att fastigheten skulle bjudas ut till försäljning. I oktober samma år beslutade kyrkofullmäktige i Sundbyberg att anta MKFC Stockholms folkhögskolas bud på 7 miljoner svenska kronor. MKFC lät genomföra stora renoveringar, men då deras behov av lokalen inte var tillräckligt stort lade de i maj 2016 åter ut fastigheten till försäljning för 12 miljoner svenska kronor. Den köptes då av produktionsbolaget Pampas Produktion.

Similar places nearby