We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Almedalsveckan

Almedalsveckan

Donners plats, Visby, 62156, Sweden

Get Directions

0498-269310

Categories
Work hours Add information
About 1968 stod Olof Palme och talade från ett lastbilsflak i Almedalen. Nu deltar mer än 40 000 unika besökare i debatter och seminarier. Öppenhet och tillgänglighet är ledord i Sveriges största demokrativecka.
Almedalsveckan cover
Description 1968 stod Olof Palme och talade från ett lastbilsflak i Almedalen. Nu deltar mer än 40 000 unika besökare i debatter och seminarier.
Almedalsveckan präglas av demokrati, dialog och debatt.

Demokrati:
Innehållet i Almedalsveckan ska alltid utformas av arrangörerna själva, endast organisationer som ställer upp på de demokratiska spelreglerna är välkomna.

Dialog:
Även om olika typer av envägskommunikation förekommer, får denna påverkansform aldrig ta över och dominera på samtalets bekostnad.

Debatt:
Att olika åsikter presenteras och ställs emot varandra är en central del i Almedalsveckan. Det ger nerv och underlättar för åhörarna att bilda sig egna uppfattningar.

Det officiella programmet, som skapas av alla medarrangörer, skapas utifrån kriterier tagna av huvudarrangörerna. För att få medverka i det officiella programmet ska evenemanget handla om aktuella samhällsfrågor, skapa ett gott samtalsklimat med fokus på demokrati. Arrangörer som inte står för demokratiska värderingar får inte finnas med i det officiella programmet.