American Latvian Association

American Latvian Association

400 Hurley Ave, Rockville (MD), 20850, United States

Get Directions

(301) 340-1914

Categories
Work hours Add information
About The American Latvian Association / Amerikas latviešu apvienība (ALA) is the main representative organization for the Latvian American community.
American Latvian Association cover
Description ALAs mērķi ir:

- Uzturēt un vienot latviešu sabiedrību ASV.
- Aizstāvēt Latvijas valsts un latviešu tautas intereses ASV.
- Saglabāt latviešu valodu un veicināt kultūras jaundari.
- Gādāt par skolu programmām, mācību grāmatām un skolotāju semināriem, lai veicinātu latviešu valodas, vēstures un kultūras apguvi.
- Palīdzēt jauniebraucējiem no Latvijas izprast ASV likumus un sabiedrības normas.
- Atbalstīt Latvijas Valsts centienus būt demokrātiskai, tiesiskai un drošai valstij.
- Sniegt palīdzību grūtdieņiem Latvijā.
Founded 1951

Similar places nearby