We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
American Latvian Association

American Latvian Association

400 Hurley Ave, Rockville (MD), 20850, United States

Get Directions

(301) 340-1914

Categories
Work hours Add information
About The American Latvian Association / Amerikas latviešu apvienība (ALA) is the main representative organization for the Latvian American community.
American Latvian Association cover
Description ALAs mērķi ir:

- Uzturēt un vienot latviešu sabiedrību ASV.
- Aizstāvēt Latvijas valsts un latviešu tautas intereses ASV.
- Saglabāt latviešu valodu un veicināt kultūras jaundari.
- Gādāt par skolu programmām, mācību grāmatām un skolotāju semināriem, lai veicinātu latviešu valodas, vēstures un kultūras apguvi.
- Palīdzēt jauniebraucējiem no Latvijas izprast ASV likumus un sabiedrības normas.
- Atbalstīt Latvijas Valsts centienus būt demokrātiskai, tiesiskai un drošai valstij.
- Sniegt palīdzību grūtdieņiem Latvijā.
Founded 1951

Similar places nearby