We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Anh Văn Y Khoa - Medical English - DR.DUY

Anh Văn Y Khoa - Medical English - DR.DUY

18 Hàn Thuyên, Bình Thọ, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, 084, Vietnam

Get Directions

0985 53 53 36

Categories
Work hours Add information
About Đào tạo Anh Văn Y Khoa Cơ bản - Nâng cao & dịch thuật cho sinh viên y dược và nhân viên y tế. Sách Y Khoa Ngoại Văn Gốc Amazon.
Anh Văn Y Khoa - Medical English - DR.DUY cover
Mission Anh Văn Y Khoa DR.DUY mang đến cho sinh viên Y khoa và Quý đồng nghiệp kiến thức Tiếng Anh Y Khoa cơ sở đủ sức để vận dụng trong công việc, học tập và nghiên cứu.
Description Anh Văn Y Khoa - DrDuy: Chuyên dạy Anh Văn Chuyên Ngành Y Khoa cho người mới học hoặc bị mất căn bản gồm 2 trình độ:
- Học thuật ngữ về giải phẫu - sinh lý (thích hợp cho SV Y1-Y2
- Học anh văn sử dụng trong lâm sàng, và kỹ năng đọc dịch (Từ Y3 trở lên)
Để biết thêm thông tin xin truy cập http://anhvanyds.com
Th.S BS Nguyễn Thái Duy - 0985 53 53 36
Founded 27/02/2016
Products Lớp Tiếng Anh Y Khoa, Medical Books, Sách Y Khoa Tiếng Anh
  • 18 Hàn Thuyên, Bình Thọ, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, 084, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby