We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Apologia - Centrum för Kristen Apologetik

Apologia - Centrum för Kristen Apologetik

Luntmakargatan 84, Stockholm, 11351, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Apologia är en organisation som vill verka för förståelsen och försvaret av den kristna tron på arenan av idéer och livsåskådningar.
Apologia - Centrum för Kristen Apologetik cover
Description Apologia är en organisation som vill verka för förståelsen och försvaret av den kristna tron på arenan av idéer och livsåskådningar. Om kristen tro är sann, bör den också hålla för all ärlig prövning. Detta innebär inte att det på något vis vore en enkel sak, men vi vill alltid söka svar i dialog med kyrka och omvärld för att upptäcka mer av sanning och skönhet i världen.

Vårt namn Apologia kommer från grekiskan och betyder ”försvar” (ofta i en juridisk mening). När de första kristna gav sig in i dialog om tron med sina samtida, beskrev de sin uppgift med ordet apologetik, som har sitt ursprung i just ordet apologia. Apologetik betydde i deras fall, och betyder även i vårt fall, försvaret av den kristna tron. En bra apologet, menar vi, är relevant och utmanande för sina samtida, har kärleken till Gud och människor i fokus och är genomtänkt i sina frågor och svar.

Initiativet till Apologia togs av ett flertal dåvarande studenter på CredoAkademin, som tillsammans med sina lärare våren 2009 anordnade en konferens med syftet att uppmuntra till apologetik i Sverige. Konferensens deltagare visade ett stort intresse för att starta upp en ny förening, som skulle ta huvudansvaret att genomföra nya konferenser och erbjuda resurser på internet. Studenterna från CredoAkademin blev valda till styrelse för året 2009, och satte genast igång med att planera för fler konferenser och andra aktiviteter.

Se material från Apologias konferenser:

Media: http://www.apologia.nu/category/media/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoj455wIADUUUGMsVV06zgQ

Similar places nearby