We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

św. Jana 26, Kraków, 31-018, Poland

Get Directions

+48 12 4232328

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 17:00 SA closed
TU 09:00 – 14:45 SU closed
WE 11:00 – 17:00
TH 09:00 – 14:45
FR 09:00 – 14:45
About Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
Archive of Science of Polish Academy of Sciences (PAN) and Polish Academy of Arts and Sciences (PAU) in Cracow
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie cover
Description Archiwum Nauki, jako specjalistyczne archiwum mające na celu gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i publikacje źródeł do historii nauki i kultury, rozpoczęło działalność z dniem 1 kwietnia 2002 roku. Zbiory i wyposażenie zlikwidowanego Oddziału Archiwum PAN w Krakowie zostały przekazane nowej placówce przez Archiwum PAN w Warszawie. Zasób archiwalny, zbiory biblioteczne i majątek trwały reaktywowanego w 1993 roku Archiwum PAU przekazała w zarząd Archiwum Nauki Polska Akademia Umiejętności.

Archiwum Nauki jest pomocniczą placówką naukową i działa zgodnie z porozumieniem z 3 IV 2002 roku w sprawie zasad finansowego i organizacyjnego udziału Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w jej utrzymaniu.
Swoimi korzeniami Archiwum Nauki PAN i PAU sięga do działalności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Polskiej Akademii Umiejętności (wcześniej Akademii Umiejętności), Polskiej Akademii Nauk (Oddziału Archiwum PAN w Krakowie).

Do zadań statutowych Archiwum Nauki należy:

- gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie, ewidencjonowanie i opracowywanie, udostępnianie materiałów archiwalnych jednostek organizacyjnych PAN działających na obszarze Oddziału PAN w Krakowie, materiałów archiwalnych Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszeń i instytucji naukowych oraz archiwów osobistych (spuścizn) ludzi nauki i kultury;

- prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej oraz informacyjnej i popularyzacyjnej o Archiwum Nauki i jego zasobie;

- kształtowanie narastającego zasobu PAN i PAU.

Na zasób Archiwum Nauki składają się akta oraz dokumentacja pozaktowa (gromadzona w poszczególnych zespołach akt): fotografie, medale i odznaczenia, mapy. Zbiory przechowywane są w 4 klimatyzowanych magazynach archiwalnych. Odpowiednie warunki przechowywania zostały stworzone dzięki funduszom uzyskanym z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i PAU.

Archiwum Nauki dysponuje bogatym zbiorem bibliotecznym. Szczególne znaczenie dla opracowania zasobu i dla badaczy ma księgozbiór his
Founded 02/23/2018

Similar places nearby