We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Arilds kapell

Arilds kapell

Arild, 263 73, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Arilds kapell är en kyrkobyggnad i Arild, uppförd på 1300- eller 1400-talet. Det är Skånes enda medeltida fiskelägeskapell. Det tillhör Brunnby församling i Lunds stift och är ett annexkapell till Brunnby kyrka. Kapellet är helgat åt Jungfru Maria och S:t Mikael.Fiskeläget och kapelletArilds kapell omtalas första gången i ett påvligt brev den 8 maj 1475. Enligt detta hade fru Barbara Torkildsdatter Brahe till Bollerup eller hennes släktingar stiftat kapellet. Fru Barbara var gift med den rike Olof Stigsson Krognos som förutom Bollerup även ägde slotten Karsholm och det till Arild närbelägna Krapperup. Påven beviljade avlat till de pilgrimer som besökte detta kapell och andra som fru Barbara uppförtLikaledes Helge Arilds kapell nära Krapperup i samma ärkestift på den heliga Jungfrun Marias födelsedag (8 september) och Sankt Mikaels fest (29 september). Den ursprungliga västra delen, som uppfördes troligen under perioden 1461-75, var närmast kvadratisk. Kapellet tillbyggdes österut senare på 1400-talet, och fick då dagens storlek., 1508 intygade sockenmännen i Bröndby och Jonstorp att ”Hellige Aruitz Leye i Kuldenn” tidigare hade tillhört ärkebiskopen i Lund. Vid mitten av 1500-talet var Arild det största fiskeläget i Brunnby socken. Här fanns då fyrtio familjer att jämföra med det andra fiskeläget, Mölle, som endast hade tio familjer. 1580 berättas att den danska kronan ägde några bodar i ”Helliaritz Leye”. När Carl von Linné besökte platsen 1749 hade namnformen dock ändrats till enbart ”Arillsläge”.

Similar places nearby