We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Asfaltläggarna AB

Asfaltläggarna AB

Rörvägen 62, Jordbro, 13650, Sweden

Get Directions

0850026000

Categories
Work hours Add information
About Mark & Anläggningsarbeten inom Stockholm med omnejd
Asfaltläggarna AB cover
Mission Kvalité
Nöjda kunder
Description Asfaltläggarna AB bildades 1988. Vi var två som startade företaget. Vi fick iden till eget företag efter att ha jobbat i branschen ett antal år och kände att det skulle vara trevligare att jobba åt sig själv, istället för åt andra.
När sen beslutet var fattat, var det bara att under några tuffa år kämpa för sin dröm och överlevnad. Om jag då hade känt till hur mycket jobb det skulle föra med sig och hur fritid är lika med jobb, så kanske jag hade stått över.
Från första början hade vi inga anställda. Det var bara vi två som skulle hinna med att räkna på jobb, fakturering, bokföring och se till att utföra jobben. Mestadels bestod jobben av mindre asfalterings-arbeten, där inga maskiner gick att använda utan vi fick förlita oss på eget kroppsarbete och i enstaka fall få hjälp av en traktorgrävare vid större schakter. Maskinparken bestod av en äldre lastbil med en liten kran, för lyft av Vibroplattan och transport av asfalt till arbetsplatserna.
Efter några år började jobben att bli mer omfattande och maskinparken måste utökas, vilket förde med sig att vi måste anställa personal för att klara efterfrågan. Nu klarade vi oss ifrån de tyngre lyften, eftersom den nyare kranbilen är utrustad med gripskopa och kan därför användas vid urschaktning och lastning av material.
På den här tiden knöts det kontakter med de större företagen i branschen och det bidrog till att vi nu även jobbade som underentreprenörer åt jättarna inom vårat område. Mer maskiner och större personalstyrka, som fram till idag har vuxit till ett 10:tal anställda med en maskinpark anpassad för dagens behov.
Vi är idag glada åt att företaget har överlevt i det kärva klimat som råder på arbetsmarknaden och kan idag se fram emot en ökning av antalet jobb, eftersom kundunderlaget stadigt växer för våran del. Asfaltläggarna AB har idag ett gott ryckte i branschen och det är något vi kommer att fortsätta att jobba för, eftersom att en glad och nöjd kund är en bra kund!
Det låter som en gammal väl använd klyscha,
Awards AAA - Högsta kreditvärdighet (nyckeltal är väsentligt över branschens genomsnitt)
Products Asfaltering
Industritomter
Villainfarter
Garageinfarter
Vägarbeten
Markarbeten

Similar places nearby