We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
ASNEP, z.s.

ASNEP, z.s.

Karlínské nám. 59/12 (5.patro), Prague, 186 00, Czech Republic

Get Directions

+420 721 119 325

Categories
Work hours Add information
About Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.; užívaná zkratka ASNEP, z.s.
ASNEP, z.s. cover
Description Základním posláním ASNEP je umožňovat zástupcům subjektů pracujících ve prospěch osob se sluchovým postižením nebo jejich rodičů, aby se pravidelně setkávali. ASNEP je organizace zastupující občany různých sluchových vad a tedy i různých zájmů. Členské organizace mají možnost prostřednictvím ASNEP navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů.

ASNEP poskytuje sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám se sluchovým postižením po celé ČR a tím předchází sociálnímu vyloučení této skupiny, napomáhá k její seberealizaci a k vyrovnávání příležitostí ve slyšící společnosti.
Founded 1992
  • Karlínské nám. 59/12 (5.patro), Prague, 186 00, Czech Republic
  • Get Directions

Similar places nearby