We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Asociatia Mediasch Sport& Education

Asociatia Mediasch Sport& Education

Medias, Romania

Get Directions

0747043448

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Stimularea, sprijinirea şi promovarea activităţilor desfăşurate de către copii şi tineri în vederea obţinerii performanţei în plan sportiv şi educativ
Asociatia Mediasch Sport& Education cover
Mission Stimularea, sprijinirea şi promovarea activităţilor desfăşurate de către copii şi tineri în vederea obţinerii performanţei în plan sportiv şi educativ
Description Asociația are următoarele obiective și activități
a) elaborarea, sprijinirea, promovarea și/sau realizarea de programe privind susținerea în vederea practicării sportului de performanță;
b) accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea si/sau participarea la derularea programelor transfrontaliere şi europene, în domeniile de interes ale asociației;
c) elaborarea , promovarea și realizarea de programe privind:
– specializarea și perfecționarea membrilor asociației în domeniile de interes ale Asociației;
– promovarea și susținerea participării membrilor asociației, precum și a altor persoane care activează în domeniile de interes ale „ASOCIAŢIEI MEDIASCH SPORT & EDUCATION” la manifestări (congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, competiţii, colocvii, târguri, expoziţii sau alte reuniuni) din ţară şi din străinătate, în domeniile de interes ;
– organizarea unor manifestări în interesul membrilor asociaţiei;
– facilitarea accesului la informare a membrilor Asociaţiei şi a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de munca, cursuri de pregătire sau informații curente in domeniile de interes;
– inițierea și/sau participarea la organizarea de competiții sportive și concursuri educative;
– soluționarea unor probleme sociale ale membrilor asociației, precum şi a altor persoane care activează în domeniile de interes ale Asociației;
d) promovarea cooperării cu structuri similare, din țară şi din alte țări, şi întreținerea de relații directe cu acestea precum şi cu organizaţiile internaționale din domeniile de interes ale asociației;
e) asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane juridice non-profit, din țară şi/sau din străinătate, în scopul realizării scopului şi obiectivelor asociației;
f) organizarea şi participarea la stagii de pregătire, tabere, cantonamente, alte forme de pregătire şi refacere;
g) realizarea de cursuri în domeniile de interes ale asociaţiei;
h) editarea de pagini web, reviste, pliante, broșuri, alt

Similar places nearby