We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Aspiranci

Aspiranci

Tarnów, 33-100, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Oficjalna strona Fundacji Promocji Artystycznej "Aspiranci"
Aspiranci cover
Mission Celem Fundacji Promocji Artystycznej "Aspiranci" jest szeroko rozumiane rozpowszechnianie, propagowanie, wspieranie, promowanie, dokumentowanie i finansowanie wszelkiej działalności w zakresie kultury,
w szczególności:
1. Wspieranie, rozwój i promocja kultury.
2. Inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej.
3. Rozpowszechnianie kultury wśród osób niepełnosprawnych oraz wśród dzieci i młodzieży.
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez promowanie i wspieranie kultury.
5. Animacja kultury.
6. Inicjowanie, finansowanie, wspieranie w każdym zakresie lokalnych oraz ponadlokalnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych.
7. Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, muzyki oraz literatury.
8. Upowszechnianie świadomości znaczenia obecności kultury w życiu społecznym.
9. Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych.
10. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny kultury, muzyki, literatury i sztuk pięknych.
11. Promowanie i popieranie inicjatyw związanych z upowszechnianiem kultury i sztuki.
12. Promowanie młodych artystów.
13. Wspieranie przedsiębiorczości, kreatywności, zaangażowania - osób działających na rzecz kultury, sztuki, muzyki oraz literatury.
Description "Aspiranci" - to pomysłodawcy oraz organizatorzy wielu inicjatyw i wydarzeń kulturalnych w Tarnowie. Działający i współpracujący z wieloma organizacjami, instytucjami oraz artystami z miejskiej sfery kultury. Między innymi z Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręg Tarnowski, Biurem Wystaw Artystycznych w Tarnowie, Tarnowskim Centrum Kultury, Teatrem im. L. Solskiego, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, Federacją Organizacji Pozarządowych Subregionu Tarnowskiego, Centrum Gier Planszowych "6 Oczek", Lożą Biznesu".

Fundacja Promocji Artystycznej "Aspiranci" zrodziła się z ponad dwu letniej działalności - Grupy Nieformalnej "Aspiranci", powstałej w maju 2012 roku z inicjatywy Natalii Ewy Julii Tryby oraz Łukasza Lucjusza Dubina. Mającej w swym dorobku zrealizowanych kilkadziesiąt interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych obejmujących: sztuki piękne, literaturę, muzykę, teatr i film. Do największych osiągnięć Grupy Nieformalnej "Aspiranci" należą: stworzenie oferty kulturalnej w ramach "Doby dla Kultury" w 2012 i 2013 roku, współorganizacji "Dni Miasta Tarnowa Zdearzenia 2013 i 2014 r.", współrealizacji festiwalu - "Tygiel Kultury" w Ciężkowicach 2013 i 2014 r. oraz udziału w jubileuszowej 10 edycji festiwalu "ArtFest" - 2013 rok. Grupa Nieformalna "Aspiranci" wokół swoich działań zgromadziła szerokie grono młodych osób aktywizując je do czynnego i aktywnego udziału w życiu kulturalnym Tarnowa.
Awards Nagroda Kulturalna TEMI im. Bogusława Wojtowicza 2015
Dla Natalii Tryby i Fundacji Promocji Artystycznej Aspiranci
za kreowanie w Tarnowie nowych jakościowo wydarzeń kulturalnych.
Founded 2012

Similar places nearby