We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Assegura-T

Assegura-T

AV. JOAN MARTI 105 BAIXOS, Encamp, AD200, Andorra

Get Directions

00376 731777

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Corredoria d'assegurances.
Assegura-T cover
Mission Som corredors/brokers d’assegurances i el nostre repte es aconseguir la millor cobertura i la millor oferta econòmica en cada cas.

El fet de treballar amb les companyies mes importants del país ens dona un ventall il·limitat de possibilitats, podem aconsellar-li en cada cas la millor pòlissa del mercat.

Gestionem i diversifiquem la cartera dels nostres clients amb l’avantatge de tenir un sol interlocutor.


Somos corredores / brokers de seguros y nuestro reto es conseguir la mejor cobertura y la mejor oferta económica en cada caso.

El hecho de trabajar con las compañías más importantes del país nos da un abanico ilimitado de posibilidades, podemos aconsejarle en cada caso la mejor póliza del mercado.

Gestionamos y diversificamos la cartera de nuestros clientes con la ventaja de tener un solo interlocutor.
Description A Assegura-t tenim una dilatada experiència dins del sector assegurador, som al mercat andorrà des de l’any 2002.
El nostre equip humà està format per un conjunt de professionals i brokers amb una gran experiència dins del sector assegurador i una solida formació tècnica, la qual ens permet anar més enllà de la venda de productes i assessorar en els riscos i les necessitats asseguradores dels clients.
Però on està veritablement el nostre tret diferencial és en la qualitat del servei. Som conscients que en el moment en el que vivim, la diferència està en el servei, i es per això que a Assegura-t estem preparats perquè els nostres clients puguin gaudir d’un servei i un tracte excel·lent.
L’excel·lència en el servei i el compromís amb els clients, son la base de la nostra filosofia.En Asegura-t tenemos una dilatada experiencia dentro del sector asegurador, estamos en el mercado andorrano desde el año 2002.
Nuestro equipo humano está formado por un conjunto de profesionales y brokers con una gran experiencia dentro del sector asegurador y una sólida formación técnica, la cual nos permite ir más allá de la venta de productos y asesorar en los riesgos y las necesidades aseguradoras de los clientes.
Pero donde está verdaderamente nuestro rasgo diferencial es en la calidad del servicio. Somos conscientes de que en el momento en el que vivimos, la diferencia está en el servicio, y es por eso que a Asegura-t estamos preparados para que nuestros clientes puedan disfrutar de un servicio y un trato excelente.
La excelencia en el servicio y el compromiso con los clientes, son la base de nuestra filosofía.
Products ASSEGURANCES PATRIMONIALS:
-Assegurances de multirisc per la llar
-Assegurances de multirisc per a edificis
-Assegurances de multirisc per s comunitats de propietaris
-Pèrdua de lloguers
-Assegurances de robatori
-Assegurances d’incendi

SEGUROS PATRIMONIALES:
-Seguros de multirriesgo para el hogar
-Seguros de multirriesgo para edificios
-Seguros de multirriesgo para s comunidades de propietarios
-Pérdida de alquileres
-Seguros de robo
-Seguros de incendio

ASSEGURANCES DE VEHICLES:
-Assegurances a tercers
-Assegurances a tot risc, amb i sense franquícia
-Assegurances per a robatori i incendi
-Vehicle de substitució
-Assegurances per a motocicletes
-Assegurances per a embarcacions

SEGUROS DE VEHÍCULOS:
-Seguros A terceros
-Seguros a todo riesgo, con y sin franquicia
-Seguros para robo e incendio
-Vehículo de sustitución
-Seguros para motocicletas
-Seguros para embarcaciones

ASSEGURANCES PER A EMPRESES
-Assegurances per al comerç
-Assegurances per a hotels
-Assegurances per a empreses i industries
-Assegurances de responsabilitat civil
-Assegurances de responsabilitat civil per a professionals
-Assegurances per a rams tècnics
-Assegurances per a la construcció, tot risc i desenals
-Assegurances de pèrdua de beneficiari i per sinistre
-Assegurances per robatori
-Assegurances d’incendi
-Assegurances per a flotes de vehicles
-Assegurances per a vehicles industrials
-Assegurances de maquinària i equips electrònics
-Assegurances de càrrega
-Assegurances de responsabilitat civil de càrrega

SEGUROS PARA EMPRESAS
-Seguros para el comercio
-Seguros para hoteles
-Seguros para empresas e industrias
-Seguros de responsabilidad civil
-Seguros de responsabilidad civil para profesionales
-Seguros para ramos técnicos
-Seguros para la construcción, todo riesgo y decenales
-Seguros pe pérdida de beneficio y por siniestro
-Seguros por robo
-Seguros de incendio
-Seguros para flotas de vehículos
-Seguros para vehículos industriales
-Seguros de maquinaria y equipos electrónicos
-Seguro

Similar places nearby