We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Association of LGBT and their friends Mozaika

Association of LGBT and their friends Mozaika

Stabu iela 19, Riga, 1001, Latvia

Get Directions

+37128440340

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About MOZAIKA is the only LGBT organisation in Latvia.
MOZAĪKA ir vienīgā LGBT organizācija Latvijā.

Reg.nr.: 40008100122
Address/Adrese: Stabu iela 19-2, Rīga, LV1011

Banka: A/S Swedbank
SWIFT: HABALV22
IBAN: LV62HABA0551012826666
Association of LGBT and their friends Mozaika cover
Mission We believe that a healthy and strong democracy can evolve only in a nation, where each person feels equal and free to develop his/her professional and personal life according to own persuasions and to be secure that the state protects his/her rights. Unfortunately people with different from the majority sexual orientation do not feel that way in Latvia – majority of them hide their true identity, fear the reactions of their families, colleagues and friends. Neither they believe that the state will protect them when their rights are being violated. As a result most of LGBT people cannot live a fully valued and happy life. Mozaīka works to change it and help LGBT community to be granted their rights and protections.

Mēs ticam, ka veselīga un spēcīga demokrātija var attīstīties tikai valstī, kur katra persona jūtas vienlīdzīga un brīva attīstīt savu profesionālo un personīgo dzīvi pēc paša pārliecības, un būt drošai, ka valsts aizsargā viņa/s tiesības. Diemžēl, cilvēki ar atšķirīgu seksuālo orientāciju no vairākuma Latvijā tā nejūtas - lielākā daļa slēpj savu patieso identitāti, baidās no reakcijām, kas nāktu no ģimenes, no kolēģiem un draugiem. Viņi arī netic, ka valsts viņus aizsargās, kad viņu tiesības tiek pārkāptas. Rezultātā LGBT cilvēki nevar dzīvot pilnīgu un laimīgu dzīvi. Mozaīka strādā, lai to visu mainītu un palīdzētu LGBT kopienai uzlabot savu dzīves kvalitāti!
Description Mozaika's board elected in 2017 / Mozaīkas valde 2017. gadā:

Kristīne Garina (priekšsēdētaja)
Jana Jarinovska
Lauma Tuča
Māra Kandele
Katrīne Koks
Elīna Treikule
Jānis Zaķis
Founded 2006
Products Organiser of:
Riga Pride '06 / '07 / '08
Baltic Pride 2009
Baltic Pride 2012
EuroPride 2015 - Riga
BalticPride 2018

Similar places nearby